வெளிநாட்டு விசேஷ விவாத கவுன்சில், கிரீஸ்

கிரேக்கத்தில் கிரேக்க அமைப்பின் கிளை திறப்பு விழாவைக் கொண்டாடும் ஒரு மன்றத்தை ஏற்பாடு செய்த எதாரா ஏபி அமைப்பு. கூட்டம் 2017 ஜூன் 24 ம் திகதி ஏதென்ஸில் அத்யானியா 114 71, ஏதென்ஸ், கிரேக்கத்தில் நடைபெறும் .அனஉற குமார தெனநாயகம், ஜனதா விமுக்தி பெரமுனாவின் தலைவரான விசேட பூஜை நிகழ்வில் கலந்துகொள்வார். கிரேக்கத்தில் வேலை செய்யும் இலங்கைத் தொழிலாளர்கள். மேலும் கிளை கிளை கிளை கிளை கிளை அலுவலகம் இன்று வழங்குவார். வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் இலங்கையர்கள் இந்நிகழ்வின் இலக்காக தமது மக்களின் நன்மைக்காக அவர்களை ஒழுங்கமைப்பதற்காக நிகழ்வில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.

Add new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.