තෙර අපෙන් එතෙර ඔබට පොත් ප්‍රදර්ශනයක් අබුඩාබියේදී.......!

කියවීම මිනිසා සම්පුර්ණ කරයි කියමන අදටත් වලංගු බව අපගේ හැගීමයි.අන්තරජාලය,කොම්පිවුටරය,අයිපොනය,සමර්ට් ජංගම දුරකථනය සමග නුතනයේ අප ගනුදෙනු කලත් තවමත් මිනිසුගේ බුද්ධියට ගෝචර වූ බොහෝ දේ ජීවතයට එක් කරගන්නේ පොත් කියවීම තුලින් බවනොරහසකි.දැනුම,බුද්ධිය,කලාව,ඉතිහාසය,ආගම,දර්ශනය,විද්‍යාව ආදී විවිද ශේත්‍රයන් හී දැනුම් ප්‍රබවය පොත් පත් වේ.එතෙර අපි විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකියන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් අරගල කරන සංවිධානය උවද දැනුම යනු අපේ පන්තියේ රැකවරණය බව විස්වාස කරන හෙයින්.විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ පොත්කියවීමේ රුචිකත්වය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් එතෙර අපි සංවිධානයේ අබුඩාබි ශාකාව මගින් සංවිධානය කරන පොත් ප්‍රදර්ශනය මේ වසරේ සාහිත්‍ය මාසයට සමගාමිව ඔක්තෝම්බර් මස 28 වන දින පෙ.9.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා අබුඩාබි තානාපති කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පවත්වන්නට සුදානම් කොට තිබේ.ඒ සදහා අබුඩාබියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලංකික ජනතාවගේ සහභාගිත්වය සංවිධායක මණ්ඩලය අපේක්ෂා කරයි.වැඩි තොරතුරු සදහා සංවිධායක මණ්ඩලය අමතන්න.ගාමිණි.00553858975,දිලිත-00561117400,කුමාර-0055658690,හිජාස්-00569807079.